Vizija vrtca Ringaraja od šolskega leta 2020/2021 do 2024/2025

 

Otrokom bomo omogočali dobro počutje in sobivanje v naravi ter jih spodbujali h kreativnosti, empatiji in učenju.

 

Strategija uvajanja sprememb v tem šolskem leti 2020/21?

 • Načrtovanje celodnevnega bivanja v naravi (v gozdu, na igrišču …).
 • Dan brez igrač, igra z naravnimi materiali.
 • Spremljanje narave v različnih letnih časih, vreme, temperature …
 • Gibanje na prostem v vsakem vremenu.
 • Razvijanje empatije do ljudi in narave (spoštovanje žive in nežive narave).
 • Ekovrt (pridelek – izdelek), samooskrba.
 • Učenje, preizkušanje, eksperimentiranje.

 

Kompetentno bomo prepoznavali močna in šibka področja otrok, jih spodbujali in jim omogočali višje izzive. Za to se bomo okrepili s strokovnjaki in se na teh področjih izobraževali.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2020/21?

 

 • Opazovanje in prepoznavanje močnih in šibkih področij.
 • Izmenjava izkušenj pri načinih sprotnega beleženja napredka otrok.
 • Organizacija izobraževanj (svetovalna delavka, branje literature).
 • Individualni pristop do otroka, pestra ponudba materialov in vzpodbudno učno okolje.
 • Opazovanje napredka otroka ter zastavljanje višjih izzivov.

 

Zadovoljstvo zaposlenih bo temeljilo na dobrih odnosih, strokovni rasti in sodelovanju strokovnih in tehničnih delavcev.

.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2020/21?

 • Upoštevanje različnosti in spoštovanje drug drugega, strpnost, odprt odnos, povezovalni odmori.
 • Izobraževanje v sproščenem vzdušju.
 • Odpiranje vrat igralnic (medkolegialne hospitacije, pogovori, delitev dobre prakse na dnevni ravni).
 • Izziv: organizacija izleta za kolektiv vrtca. J

 

Ozaveščali in podpirali bomo starše pri odgovorni vzgoji otrok.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2020/21?

 

 • Informiranje, pridobivanje zaupanja.
 • Pogovor s starši o tekoči – aktualni problematiki.
 • Osebni stik s starši (starševski sestanki, pogovorne urice).
 • Izziv: spodbuda za sodelovanje staršem, ki se izogibajo stika s strokovnim delavci vrtca.

 

Zagotavljali bomo finančna sredstva za ohranjanje dosedanjega standarda, vključevanje strokovnjakov, opremo senzorne sobe in sobe za razvijanje nadarjenosti.

 

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2020/21?

 

 • Sodelovanje z občino, podjetniki, posamezniki, ki nam lahko pomagajo.
 • Izdelava stenske tipanke.
 • Postavitev senzorne sobe (ogledi različnih senzornih sob).
 • Prošnja za pomoč v lokalnem časopisu in drugih medijih.
 • Osebni stiki z lokalno skupnostjo, obojestranski obiski, komunikacija in usklajevanje dejavnosti v skladu s priporočili NIJZ.
 • IZZIVI ostajajo, saj izhajamo iz otrok. J

 

Dostopnost