VIZIJA VRTCA RINGARAJA OD ŠOLSKEGA LETA 2020/2021 DO 2024/2025

 1. Otrokom bomo omogočali dobro počutje in sobivanje v naravi ter jih spodbujali h kreativnosti, empatiji in učenju.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2023/24:

 • Nadgradnja kotičkov v gozdičku na otroškem igrišču Vrtca Ringaraja.
 • Ozaveščanje otrok o skrbi in odnosu do narave.
 • Izvajanje projektov povezanih z naravo (Fit vrtec, Gozdna pedagogika, Eko vrtec).
 • Vključitev v projekt Gozdna pedagogika, uporaba gozdnih kartic.
 • Oblikovanje čutne poti na igrišču Vrtca Ringaraja.
 • Vsakodnevno bivanje v naravi.
 • Organizacija in priprava predstave za otroke – zaposleni Vrtca Ringaraja.
 1. Kompetentno bomo prepoznavali močna in šibka področja otrok, jih spodbujali in jim omogočali višje izzive. Izobraževanje na različnih področjih.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2023/24:

 • Spodbujanje in razvijanje govora – zgodnje preopismenjevanje.
 • Organizacija izobraževanja za zaposlene – logopedske vsebine.
 • Opazovanje otrok pri prosti igri, omogočanje dejavnosti z naravnimi materiali.
 • Samoizobraževanje strokovnih delavcev.
 1. Zadovoljstvo zaposlenih bo temeljilo na dobrih odnosih, strokovni rasti in sodelovanju strokovnih in tehničnih delavcev.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2022/23:

 • Organizacija skupinskih odmorov, povezovanje s sodelavci, praznovanje rojstnih dni.
 • Tim building za strokovne in tehnične delavce Vrtca Ringaraja.
 • Organizacija enodnevnega izleta za strokovne delavce.
 • Izmenjava mnenj, sodelovanje med oddelki, druženje med oddelki, medsebojna pomoč.
 • Organizacija gledališke predstave za otroke.
 • Aktivno sodelovanje pri izvedbi in pripravah na 30. rojstni dan Vrtca Ringaraja.
 1. Ozaveščali in podpirali bomo starše pri odgovorni vzgoji otrok.

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2023/24:

 • Organizacija izobraževanj za starše.
 • Organizacija pogovornih uric, igralne urice, roditeljskih sestankov.
 • Organizacija – Igre brez meja – zaključek vrtčevskega šolskega leta.
 • Zapis strokovnih prispevkov in objava na oglasni deski za starše, spletni strain Vrtca Ringaraja in občinskem glasilu Naš kraj.
 1. Zagotavljali bomo finančna sredstva za ohranjanje dosedanjega standarda, vključevanje strokovnjakov, opremo senzorne sobe in sobe za razvijanje nadarjenosti. 

Strategija uvajanja sprememb v šolskem letu 2023/24:

 • Sodelovanje pri iskanju sponzorskih sredstev in donacij za Vrtec Ringaraja.
 • Premik televizije iz starega v novi Vrtec Ringaraja.

 

 

 

Dostopnost