Dodatne dejavnosti

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI IZVEDBENEGA KURIKULA

Nadstandardne dejavnosti organiziramo kot interesne dejavnosti in krožke, ki omogočajo druženje in sodelovanje otrok, hkrati pa je to priložnost za razvijanje otrokovih močnih področij in specifičnih spoznanj v popoldanskih dejavnostih.

Časovno in vsebinsko bodo nadstandardni in obogatitveni programi predstavljeni v mesecu septembru oz. oktobru na roditeljskih sestankih v oddelkih in oglasnih deskah in na svetu staršev.

Zunanji sodelavci (v sodelovanju z vrtcem)

Dejavnost in izvajalecStarost otrok v letihKrajČasOpombe
Vrtec v naravi na Debelem rtiču Društvo MT Šport5–6 letnik 2015Debeli rtič5.–7. 5. 2021Vrtec Ringaraja
Dostopnost