Šolski prevozi 2023/2024

V šolsko leto 2023/24 vstopamo dokaj optimistično v želji, da tudi v tem letu naši otroci in učenci ne bi bili udeleženi v prometnih nesrečah.

Poleg vsakoletnih težav pri sestavi urnikov prevozov, ki nastajajo zaradi neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, smo se v tem letu srečali tudi z dodatnimi prevozi iz jutranjega varstva na PŠ Kompolje, s prevozi iz Tisovca, Vodic in Hriba. Prav tako bomo tudi letos vozili učence na OŠ Brinje še na OŠ Luis Adamič.

Na spreminjanje urnikov prevozov v zadnjih dneh s spreminjanjem svojih odločitev glede vključevanja prvošolcev v jutranje varstvo in podaljšano bivanje vplivajo tudi starši. Urnike prevozov s šolskim kombijem bomo dopolnili, ko bomo imeli dokončen seznam učencev, ki bodo obiskovali dopolnilni ali dodatni pouk.

S šolskim kombijem vozimo to leto učence predmetne stopnje iz Ponikev, Podpeči ter Hočevja k preduram, ki se začnejo ob 7.35. Učence prvega razreda, ki niso vključeni v jutranje varstvo, bomo pripeljali v šolo z avtobusom ali kombijem prevozništva Strah. Učence prvega razreda, ki niso v podaljšanem bivanju, peljemo po končanem pouku domov s šolskim kombijem. Starši teh učencev morate do dopolnjenega sedmega leta starosti poskrbeti za spremstvo otroku do postajališča oz. s postajališča do doma.

Učenci imajo zagotovljen sedež v kombiju ali avtobusu takoj po končanem pouku. Če ne gredo na prvi prevoz, ki sledi zaključku njihovega pouka, učencem nismo dolžni zagotoviti sedeža oz. prevoza. Učenci iz Hočevja in Vodic boste imeli varstvo  šesto šolsko uro v učilnici nivojskega pouka.

Svet staršev je v preteklih letih veliko govoril o varnosti šolskih prevozov. Plod teh pogovorov je tudi Pravilnik o prevozih učencev na OŠ Dobrepolje, ki je na spletni strani. Pri videmski šoli in vrtcu imamo sodobno ekološko opremljeno parkirišče. Prosimo, da starši uporabljate le parkirna mesta, ki so označena z modro barvo. Pred vrtcem jih je devet, pred prvo triado pa šest. Prav tako smo s pomočjo občine obnovili pločnike pri šoli, ki vodijo do vrtca in zgradili kolesarnico s štiridesetimi parkirnimi mesti za kolesa. Ta ima možnost, da se razširi še za dvajset. Vse starše učencev vozačev prosim, da se pogovorite s svojimi otroki, da bodo upoštevali navodila voznikov. Pogovorite se tudi o varni udeležbi v prometu in ob tem bodite otrokom zgled. Ker se tudi pri nas pojavljajo električni skiroji, namenite varni uporabi le-teh še dodatne pogovore. Tako kot za kolesarje velja tudi za učence na skirojih, da morajo uporabljati čelado. Učencem odsvetujemo, da bi prihajali v šolo z električnimi skiroji.

Na naši spletni strani si lahko ogledate tudi razporede prevozov:

Za varnost vseh udeležencev v prometu bodo ob začetku šolskega leta tudi letos skrbeli policisti in člani ZŠAM Dobrepolje.

Naj bo to šolsko leto varno tudi v prometu!

Dostopnost