Šolski prevozi 2022/2023

V šolsko leto 2022/23 vstopamo dokaj optimistično v želji, da bi tako ostalo celo leto. Zato tudi v avtobusih in kombijih priporočamo, da  se vozijo le zdravi učenci. V primeru, da ima učenec katerikoli znak okužbe s Covid-19, naj se testira. Tako kot v šolo lahko koristijo šolske prevoze le zdravi učenci. Le na tak način bomo lahko imeli odprte šole. Več si lahko preberete v dokumentu NJIZ:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_higienskih_in_organizacijskih_ukrepov_v_vzgoji_in_izobrazevanju.pdf

Poleg vsakoletnih težav pri sestavi urnikov prevozov, ki nastajajo zaradi neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, smo se v tem letu srečali tudi z dodatnimi prevozi iz jutranjega varstva na PŠ Kompolje, s prevozi iz Vodic in Hriba. Prav tako bomo letos prvič vozili učence poleg na OŠ Brinje še na OŠ Luis Adamič. Na spreminjanje urnikov prevozov v zadnjih dneh s spreminjanjem svojih odločitev glede vključevanja prvošolcev v jutranje varstvo in podaljšano bivanje otežujejo tudi starši. Urnike prevozov s šolskim kombijem bomo dopolnili, ko bomo imeli dokončen seznam učencev, ki bodo obiskovali dopolnilni ali dodatni pouk. S šolskim kombijem vozimo to leto učence predmetne stopnje iz Ponikev, Podpeči ter Hočevja k preduram, ki se začnejo ob 7.35. Učence prvega razreda, ki niso v podaljšanem bivanju, peljemo po končanem pouku domov s šolskim kombijem. Starši teh učencev morate do dopolnjenega sedmega leta starosti poskrbeti za spremstvo otroka do postajališča oz. s postajališča do doma.

Učenci imajo zagotovljen sedež v kombiju ali avtobusu takoj po končanem pouku. Če ne gredo na prvi prevoz, ki sledi zaključku njihovega pouka, učencem nismo dolžni zagotoviti sedeža oz. prevoza. Veseli smo, da smo čez poletje dobili nove avtobusne postaje v Hočevju, na Cesti in Predstrugah. Tudi pred šolo na Vidmu imamo novo avtobusno postajo.  Za vstop in izstop se bo vedno uporabljalo le eno stran, od nje pa je narejen nov pločnik, ki učence pelje naravnost v garderobo.

Svet staršev je v preteklih letih veliko govoril o varnosti šolskih prevozov. Plod teh pogovorov je tudi Pravilnik o prevozih učencev na OŠ Dobrepolje, ki je na spletni strani. Pri videmski šoli in vrtcu imamo sodobno ekološko opremljeno parkirišče. Prosimo, da starši uporabljate le parkirna mesta, ki so označena z modro barvo. Pred vrtcem jih je devet, pred prvo triado pa šest. Prav tako smo s pomočjo občine obnovili pločnike pri šoli, ki vodijo do vrtca in zgradili kolesarnico s štiridesetimi parkirnimi mesti za kolesa. Ta ima možnost, da se razširi še za dvajset. Vse starše učencev vozačev prosim, da se pogovorite s svojimi otroki, da bodo upoštevali navodila, ki so jih prevozniki dobili od MIZŠ in NIJZ. Pogovorite se tudi o varni udeležbi v prometu in ob tem bodi otrokom zgled.

Na naši spletni strani si lahko ogledate tudi razporede prevozov.

Odhodi iz PŠ Struge

Dostopnost