Shema šolskega sadja

 

shemaslika

Naša šola je tudi letos vključena v Shemo šolskega sadja.

Kaj je shema šolskega sadja in kakšen je njen namen?

Shema šolskega sadja je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.

Evropska unija državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.

Na naši šoli bo potekalo razdeljevanje sadja in zelenjave enkrat tedensko – v Eko kotičku jedilnice. Učencem bo na voljo sadje in občasno zelenjava, ki ga pridejo iskat sami (predmetna stopnja) oziroma v spremstvu učiteljev (razredna stopnja).

Vodja prehrane, Tina Kurent

Dostopnost