Fleksibilni predmetnik

V skladu s 3. odstavkom 29. čl. Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 102/07) smo v preteklih letih pri nekaterih predmetih uvajali fleksibilni predmetnik na predmetni stopnji. Ker so rezultati spremljave pokazali dobre rezultate, bomo s tem predmetnikom nadaljevali tudi to šolsko leto. V prvem polletju bomo imeli na PŠ Struge 2 uri tedensko glasbeno umetnost, v drugem pa 2 uri tedensko likovno umetnost. Na videmski šoli pa bodo imeli v prvem polletju a razredi 2 uri tedensko glasbeno umetnost, v drugem pa 2 uri tedensko likovno umetnost. Učenci b razredov, pa bodo imeli predmetnik ravno obratno. V osmem razredu bomo imeli v prvem polletju likovno umetnost, v drugem pa glasbeno umetnost.

Tako v Strugah kot na Vidmu bodo imeli učenci v šestem razredu v prvem polletju zgodovino, v drugem pa geografijo.

 

Dostopnost