Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je nepogrešljivo informacijsko središče šole za učence, učitelje in otroke iz vrtca. Obdelava gradiv poteka na matični šoli, izposoje so tudi na PŠ Kompolje in PŠ Struge. V sistemu Cobiss se vodi tudi knjižno gradivo vrtca Ringaraja na Vidmu. Veliko sodelujemo s krajevno knjižnico Dobrepolje oziroma Knjižnico Grosuplje. Skupni fond knjižnega gradiva šolske knjižnice na vseh lokacijah je 20843 enot. Šolska knjižnica ima poleg knjižničnega gradiva tudi revije, ki so primerne za učence in učbeniški sklad.

Delo v šolski knjižnici je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Knjižničarka se s svojim delom na različne načine vključuje v pouk in ostale dejavnosti. Glavni cilj knjižnice je vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov. Za dosego tega cilja poteka v knjižnici individualno pedagoško delo ob izposoji, delo s skupinami pri urah knjižnično-informacijskih znanj in bralna značka – oblika vzpodbujanja leposlovnega branja, ki pomaga učence vzgojiti v vseživljenjske bralce. V zadnjih letih se je knjižni fond obogatil tudi z angleško in nemško literaturo, ki je primerna za učence osnovne šole. Šolska knjižnica je srce šole, osrednji prostor, kjer učenci pridobivajo informacije in znanje iz knjižnega fonda, toda je tudi prostor, kjer učenci razvijajo svoje socialne veščine in je ključni dejavnik, ki omogoča uporabnikom uporabo prostora za šolsko delo, učenje in prostočasno druženje preko različnih dejavnosti.

Ozaveščanje o branju je pomembno in velik izziv vseh šolskih knjižnic, predstavlja ciljna skupina učencev tretje triade. Prav v tej skupini uporabnikov je najbolj viden upad obiska šolske knjižnice. Zato je vključevanje v projekte, ki spodbujajo bralno kulturo in bralno pismenost otrok ter mladostnikov na nacionalni in regionalni ravni, kot je projekt Rastem s knjigo, Naša mala knjižnica, GG4A, Španska vas in sodelovanje s Krajevno knjižnico Dobrepolje, je pomembno, saj smo s sodelovanjem bližje cilju razvojnega načrtovanja šolske knjižnice JVIZ OŠ Dobrepolje, cilju s poudarjeno vlogo aktivnega uporabnika (učenca), ki samostojno išče gradivo, ki rad bere, cilju, ki stremi k razvoju znanja in kulture, poznavanju različnih pismenosti, k socialni strpnosti, širjenju liberalne družbe in samostojnega odločanja.

Šolska knjižničarka Klavdija Kos Fijolič

 

 

 

 

 

Dostopnost