Svetovalna služba

V skladu z normativi in standardi je organizirana svetovalna služba, ki nudi pomoč in podporo učencem, ki imajo učne, osebne, vedenjske ali drugačne težave. Pri svojem delu sodeluje z učitelji, starši in vodstvom šole, po potrebi pa tudi z zunanjimi ustanovami. Za učence s posebnimi potrebami imamo na šoli organizirano tudi dodatno strokovno pomoč, ki jo nudita specialna pedagoginja, ki je zaposlena na šoli in mobilna defektologinja iz Zavoda Janeza Levca.

Na šolsko psihologinjo se lahko obrnete med 8.00 in 14.00 uro ali v času rednih mesečnih govorilnih ur. Izven tega časa pa po dogovoru.

Dostopnost