Šolska skupnost

Ideje in naloge učenci izvajajo s pomočjo razrednika. Razredne skupnosti imajo svojega predstavnika v šolski skupnosti. Delo šolske skupnosti vodi pomočnica ravnatelja Sonja Lenarčič. Predstavnike oddelčnih skupnosti vabi dvakrat letno na sestanke, kjer se pogovarjajo o delu na šoli, o problemih učencev in njihovih predlogih za boljše delo. V primeru aktualne problematike se na pobudo učencev šolska skupnost lahko sestane tudi večkrat.

Učenci se v razredni skupnosti vsako leto pogovarjajo tudi o temi, ki je izbrana za šolski parlament. Izberejo predstavnike za šolski parlament, na katerem izmenjajo mnenja o določeni temi in izberejo predstavnika za regijski posvet.

Mentor šolskega parlamenta je psihologinja Darja Macuh Miščič.

Dostopnost