Medvedki

Vzgojiteljica: TATJANA ZEVNIK dipl. vzg.

Pomočnica vzgojiteljice: ANA PUŠ

Spremljevalka: MOJCA GAČNIK

Starost otrok: 4─6 let

Število otrok: 24 otrok (10 deklic, 14 dečkov)

OTROCI NAS NAUČIJO TRI STVARI;

BITI SREČEN BREZ RAZLOGA,

 BITI VEDNO RADOVEDEN,

 NEUTRUDNO SE BORITI ZA KARKOLI.

(Paulo Ceolho)

V skupini Medvedki je veselo in zanimivo. Dnevi so polni izzivov in spodbud za raziskovanje in učenje. Vedno se kaj novega dogaja, za kar poskrbijo otroci in naša narava.

Skupaj se trudimo za prijetno vzdušje v skupini, utrjujemo  občutek pripadnosti in sprejemanje drugačnosti.

Ustvarjamo bogato in spodbudno učno okolje, da bi se otroci počutili srečne, pomembne in zaželene na poti v samostojne in odgovorne posameznike.

Naj bo vsak dan poln igre in veselja.

Dostopnost