Polžki

Vzgojiteljica: ANDREJA ŠKULJ mag. prof. pred. vzg.

Pom. vzgojiteljice: EMA NOSE

Spremljevalka: LUCIJA BABIČ

Starost: 1-2 leti

Število otrok: 14 (5 deklic, 9 dečkov)

V skupino Polžki je vključenih 14 otrok, od tega 5 deklic in 9 dečkov.

Z igro, raziskovanjem in učenjem preko gibanja spoznavamo bližnjo okolico, pridobivamo najrazličnejše izkušnje, skrbimo za zdrav življenjski slog ter razvijamo pozitiven odnos do stvari, samostojnost na različnih področjih, socialno občutljivost, pozitivno samopodobo in sproščene medsebojne odnose.

Z bogatim učnim okoljem, ki nam ga ponuja igralnica in narava okoli nas skušamo preko čutil spoznavati sami sebe in vse, kar nas obdaja in bogati.

Otrokom nudimo varno, urejeno, prijazno in spodbudno učno okolje, kjer bivajo zadovoljni, srečni, zaželeni ter ustvarjalni otroci in odrasli.

Skozi različne vsebine bomo skušali razvijati vse otrokove sposobnosti in ustvarjati zdrave temelje za razvoj sposobnosti, ki so pomembne za predšolsko obdobje. Velik poudarek bomo namenjali gibanju v povezavi z različnimi vzgojnimi področji in skušali čim več časa in vzgojnih vsebin doživljati v naravi v vseh letnih časih.

Dostopnost