Vizitka vrtca

Vrtec Ringaraja je vzgojno-varstvena enota, ki deluje v okviru JVIZ OŠ Dobrepolje. Ustanovitelj javnega vrtca je Občina Dobrepolje. 

Naš  naslov:

JVIZ OŠ Dobrepolje

Vrtec Ringaraja, Videm 80

1312   Videm – Dobrepolje

Tel: (01) 780 72 10 tajništvo šole

Fax: (01) 780 72 10

 e-mail: o-dobrepolje.lj@guest.arnes.si 

Ravnatelj:

Ivan Grandovec, prof.      

Tel: (01) 780 72 10 

        (01) 235 04 52

e- mail: ivan.grandovec@guest.arnes.si                                                       

Pomočnica ravnatelja:

Cvetka Košir, prof.           

Tel: ( 01) 235 04 57

e- mail: cvetka.kosir@guest.arnes.si

Organizacijska vodja vrtca Ringaraja:

Petra Usenik

Tel: (01) 235 04 67

e- mail: Petra.Sodja@gmail.com

Svetovalna delavka za vrtec:

Anja Kogovšek Gregorin

Tel: (01) 235 04 74

e- mail: anja.kogovsek-gregorin@osdobrepolje.si.

Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcu:

Tina Kurent

Tel: (01) 780 72 10

e-mail: tina.kurent@guest.arnes.si

Računovodstvo:

Mateja Radelj Vrhovec, računovodkinja 

Tel: (01) 235 04 51

e-mail: mateja.radelj-vrhovec@guest.arnes.si

 Marija Meglen, knjigovodkinja

Tel: (01) 235 04 59

e-mail: Marija.Meglen@guest.arnes.si

Judita Oblak, poslovna sekretarka

Tel: (01) 780 72 10

e-mail: judita.oblak1@guest.arnes.si

Sandra Pajk, poslovna sekretarka

Tel: (01) 780 72 10

e-mail:  sandra.pajk@guest.arnes.si

Poslovalni čas: 

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 5.30 do 17.00.

Vzgojiteljice v vrtcu Ringaraja: Tatjana Zevnik, Martina Pugelj,  Petra Žgajnar, Lidija Pugelj, Darja Erčulj, Andreja Škulj, Mateja Lohkar, Petra Usenik, Tanja Tegel, Sanja Davidović, Petra Žgajnar, Ester Rebolj.

Pomočnice vzgojiteljic v vrtcu Ringaraja: Ana Puš, Tatjana Usenik, Anita Glač, Klavdija Kadunc, Ema Nose, Mojca Mlakar, Jerneja Škantelj, Sabina Novak, Simona Francelj, Mojca Gruden, Lucija Zupančič, Jože Hočevar.

  • pomočnik / pomočnica vzgojiteljice za zagotavljanje sočasnosti: Mojca Gruden, Ester Rebolj, Petra Žgajnar.
  • spremstvo otrokom s posebnim potrebami: Veronika Žnidaršič, Andreja Marolt, Tanja Mohar.
  • kuharica: Petra Grandovec, Jožica Oberstar,
  • hišnik:Janez Vrhovec,
  • čistilke, perica in pomočnica v kuhinji: : Meta Hočevar, Vida Pugelj, Jožica Novak, čistilni servis,
  •  administrativna delavka: Marija Meglen,
  • tajnica: Judita Oblak, Sandra Pajk,
  • računovodkinja: Mateja Radelj Vrhovec.

»Če želite vzgojiti dobrega človeka, vzgojite srečnega človeka.«

(Oscar Wilde)

Dostopnost