Miške

Smo skupina 24 otrok, 9 deklic in 15 dečkov, pod imenom MIŠKE, stari od 4 – 5 let, vedno veseli in razigrani. Radi hodimo v vrtec, kjer se igramo, smejemo in zabavamo. Spoznavamo nove teme, projekte in uživamo v družbi prijateljev. Veliko se gibljemo na zraku, spoznavamo ožjo in širšo okolico vrtca.  

V šolskem letu 2020 – 2021 bomo skupino otrok preko inkluzije in skozi radovednost, vedoželjnost, raziskovanje in igro vodile vzgojiteljica Tanja Tegel, pomočnica vzgojiteljice Sabina Novak in spremljevalka Mojca Babič.

V okviru dnevnega programa bo delo potekalo po Kurikulum za vrtce z vključevanjem metodologije Korak za korakom, s poudarkom na inkluziji otrok s posebnimi potrebami. Pred otroke bomo postavljale smiselne zahteve in probleme, gibalne izzive, spodbujale bomo njihovo domišljijsko igro skozi aktivno učenje, doživljanje, jim omogočale govorno izražanje in jih čustveno in socialno opremljale. Gradile bomo na njihovih zmožnostih.

VIZIJA ODDELKA

Otrokom bomo omogočale dobro počutje in sobivanje v naravi ter jih vzpodbujale h kreativnosti, empatiji in učenju. Inkluzija slepega otroka v oddelek vrtca. Oblikovanje in usvajanje pravil v oddelku za pomoč otroku, ki ne vidi. Vsestranski razvoj, razvijanje pozitivne samopodobe, spodbujanje govora, EKO vrtec kot način življenja, aktivno spodbujanje otrokovih FIT gibalnih spretnosti in pridobivanje navad, znanj in veščin za pot k samostojnosti. Skrb za zdravje, ukrepi v času korona virusa, higiena rok in kašlja. Spoznavanje različne zdrave hrane, kultura prehranjevanja in pomen hrane za zdrav razvoj.

Z vso odgovornostjo bomo poskrbele za otroke, ki so nama zaupani.

Dostopnost