ZDRAVJE V VRTCU

Rdeča nit 2020/2021 : POČUTIM SE DOBRO

Počutje posameznika, skupine in skupnosti je zelo pomembno in tudi eden od pogojev za dobro zdravje. Zato se nam zdi smiselno, da z vsebino dobrega počutja nadaljujemo in jo v tem šolskem letu še nadgradimo.

»Nona je rekla, da ima vsaka stvar dve plati, dobro in slabo.«

Na ta način lahko razmišljamo tudi o trenutni epidemiološki situaciji virusnih okužb in obolenju Covid 19. V turbulentnem obdobju velikih sprememb in različnih omejitev, ki trajajo več mesecev, se kot družba in posamezniki soočamo z različnimi obdobji in situacijami, tudi s strahovi, negotovostjo, skrbjo zase in za druge. A tudi s solidarnostjo, sočutjem, večjo povezanostjo z bližnjimi. Zato je to čas, ki nam je nekaj vzel, a tudi veliko dal. Veliko smo se naučili in marsikaj spoznali. Spremenjene okoliščine so nas prisilile, da smo tako ali drugače razmišljali o sebi, družini, prijateljih, službi in družbi … Razmišljanja so bila zelo povezana tudi z našim počutjem. Raziskave kažejo, da je veliko posameznikov in družin ponovno odkrilo vrednote, kot so: biti skupaj (z družino, s prijatelji), kakovostno preživeti čas, ponovno videti ljudi in stvari okoli sebe,  ponuditi pomoč, ustvariti, pridelati sam, sodelovati …

To so zagotovo vrednote, ki za trenutni neoliberalizem niso najpomembnejše, so pa zelo pomembne za ljudi. Pa bomo znali slediti ugotovitvam, ponovno odkritim vrednotam? K spoznavanju in ohranjanju pravih vrednot želimo prispevati tudi s predlagano vsebino rdeče niti.

Predlagano področje je zelo široko in zagotovo vam je ostala kakšna neraziskana oz. nerealizirana  ideja še iz preteklega leta. Priporočamo, da pregledate tudi vsebine, ki smo vam jih pripravili lansko leto. Najdete jih na https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu-rdeca-nit in jih lahko uporabite, ali  pa dodate kaj svojega, novega … in raziskujete dalje. V nadaljevanju podajamo še nekaj predlogov.

 • Kaj vse lahko počnemo kot družina (poudarek na sodelovanju in povezovanju družine): lepo je, da smo kot družina več časa skupaj, se pogovarjamo in se tako spoznavamo, se igramo, ustvarjamo, pojemo, hodimo na sprehode, raziskujemo, delamo, kuhamo, pospravljamo… Veliko se nauči tako otrok kot starši. Podobne aktivnosti »za doma« lahko na različne načine spodbuja tudi vrtec, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.
 • Varno druženje z vrstniki: v času socialne distance je večina otrok, predvsem tistih malo starejših, ugotovila, da je lahko doma lepo, kljub temu pa so pogrešali prijatelje, vrstnike in še koga izven družine. Prijateljstvo je pomembno, ni pa samoumevno. Prijateljstva so različna glede na življenjsko obdobje in priložnosti. Treba ga je vzpostaviti, negovati in krepiti. Ta spretnost in vezi so v življenju pomembna naložba, ki pa jo večina prepozna šele v zrelem obdobju. Vrtec je okolje, kjer se tkejo prva prijateljstva. S primernimi pristopi lahko spodbujate k spoznavanju, ohranjanju in krepitvi te vrednote.
 • Prostovoljstvo, pomoč drugim: Otroci so danes praviloma v centru dogajanja, družina otroku pogosto da in zanj naredi vse kar lahko. Današnji hitri tempo življenja otrokom jemlje priložnosti, da naredijo kaj za sočloveka. Veliko otrok  občutka – pomagati drugemu, narediti nekaj za drugega, drugemu nekaj dati – niti ne pozna, saj odrasli tega otrokom ne predstavimo. Vrtci imate veliko možnosti in priložnosti, da otrokom predstavljate prostovoljstvo in jih v prostovoljstvo tudi vključujete (kot prostovoljce ali skupine prostovoljcev bodisi znotraj skupine, vrtca oz. v lokalnem okolju).
 • Kaj lahko naredim sam, z družino (raziskovanje, spoznavanje sposobnosti in rasti otroka): ustvarjalno, zabavno, koristno, poučno … Znam, uspelo mi je, opazili so …
 • Sodelovanje in timsko delo: Tudi tega se je treba naučiti: poslušanje, dogovarjanje, delitev dela, komunikacija, opazovanje, sprejemanje – gre za vrednote, ki so nujne za delo v skupini.
 • Pravila: Pravila določajo obnašanje ljudi v posameznih skupnostih in urejajo odnose med člani skupnosti. Žal velikokrat postavljanje pravil, meja in vzpostavljanje reda razumemo kot nekaj omejevalnega, nagajanje, kot prepoved. V resnici pa postavljanje in upoštevanje pravil, meja, vzdrževanje reda in organizacija otrokom in mladostnikom predstavljajo varnost in omogočajo  varno odraščanje.  Zaradi njih redkeje prihaja do zapletov, zamer, jeze in slabe volje. Pravila se vedno postavijo z namenom (npr. zagotavljanje varnosti, lažja izvedba naloge, varovanje okolja, zdravja, upoštevanja drugih znotraj skupnosti…) in so zelo različna (prometna pravila, pravila vrtca , šole,… bonton, pravila obnašanja na prireditvah, pravila vikanja in tikanja…npr.: obvezna uporaba čelade, omejitev hitrosti, pozdravljanje, načrt dela v skupini, obvezna uporaba maske, umivanje rok, pospravljanje igrač, čevljev…), lahko jih tudi različno razumemo. Zato morajo biti jasna, potrebno je tudi preveriti njihovo razumevanje. Neupoštevanje le-teh pa ima lahko posledice (npr.: poškodba, denarna kazen, bolezen, slab izdelek, izguba ali poškodovanje obleke …..). Pogovorimo se, vadimo.

Vse česar se bomo naučili (in kar bomo naučili), nam bo koristilo, bomo bolj zadovoljni in se počutili bolje. Pri tem pa nikar ne pozabimo, da so za dobro počutje pomembni tudi zdrava in uravnotežena prehrana, ustrezna telesna dejavnost, kakovosten počitek ter številni drugi dejavniki, ki so del našega vsakdana. Bolj kot bodo vsi dejavniki med seboj sinhroni, boljše bo naše počutje.

 

VIR: NIJZ, Nives Letnar Žbogar, Tea Kordiš

 

Koordinatorica projekta  ZDRAVJE V VRTCU – vzgojiteljica Lidija Pugelj

 

POROČILO: ZDRAVJE V VRTCU

Naš vrtec je tudi v tem šolskem letu bil vključen v program Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu: otroci, starši in strokovni delavci.

Pri oblikovanju programa skušamo slediti dvema temeljnima ciljema:

 1. Oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnost, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja.
 2. Delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Rdeča nit v tem šolskem letu je bila

POČUTIM SE DOBRO

Počutje posameznika, skupine in skupnosti je zelo pomembno in tudi eden od pogojev za dobro zdravje. Na ta način lahko razmišljamo tudi o trenutni epidemiološki situaciji virusnih okužb in obolenju Covid 19. V turbulentnem obdobju velikih sprememb in različnih omejitev, ki trajajo več mesecev, se kot družba in posamezniki soočamo z različnimi obdobji in situacijami, tudi s strahovi, negotovostjo, skrbjo zase in za druge.

Skozi celoten čas zaprtja vrtca zaradi virusa, smo vzgojitelji tedensko sodelovali z družinami preko elektronske pošte in s tem želeli prispevati k pozitivnemu počutju v družinah. Vsebine so bile različne in usmerjene v kvalitetno preživljanje časa. Lepo je, da smo kot družina več časa skupaj, se pogovarjamo in se tako spoznavamo, se igramo, ustvarjamo, hodimo na sprehode, skupaj delamo, kuhamo, skupaj pospravljamo … Vzgojitelji smo preko elektronske pošte držali reden kontakt in navezanost vrtec – družina. Redno smo opozarjali na telefon za psihološko podporo, nekaj zaposlenih pa se je udeležilo tudi izobraževanj podanih iz strani NIJZ, kjer so bile obravnavane različne teme in podani primeri dobre prakse.

V program so bile vključene vse skupine vrtca, ki so izvajale različne dejavnosti glede na prilagoditev skupini: redna vsakodnevna gibalna aktivnost otrok, aktivnost na prostem v vseh letnih časih, vključevanje gibalnega programa Mali sonček, zdrava prehrana, vsakodnevno uživanje sadja in spodbujanje k uživanju zelenjavnega krožnika, spodbujanje k pitju vode, praznovanja rojstnih dni brez hrane (poudarek na praznovanju in ne na prehranjevanju ob dogodku), higiena, skrb za umivanje rok in čistoče v igralnici, skrb za okolje… in še več različnih tem so v oddelkih izvajali, spoznavali in vnašali v pedagoški proces vsi zaposleni. Trudimo se v svoje delo vnašati FIT gibalne metode, ki otroke motivirajo k učenju preko gibanja. Gibanje je glavni dejavnik dobrega počutja. Športne dejavnosti so otrokom vedno v največje veselje in malo spodbud je potrebnih, da jih z veseljem opravljajo. Z gibanjem otrok odkriva svoje telo, preizkuša kaj zmore, doživlja veselje in gradi zaupanje v sebe. S pomočjo različnih pripomočkov smo preko gibanja spoznavali tudi barve, oblike in usvajali izraze večje, manjše. . . Imeli smo različna tekmovanja in podelitev medalj, na kateri je bil Mali sonček športnega programa, ki ga izvajamo vzporedno. Skozi celotno leto smo bili športno zelo aktivni in poudarjali pomen športa za naše telo. Ob tem smo šport navezali tudi na pitje vode, ki ključno prispeva k ohranjanju našega zdravja. S pitjem vode smo imeli na splošno kar nekaj težav, saj je otroci niso bili vajeni piti vode, tako smo veliko tem in dejavnosti povezovali tudi s tem.

Vse skupine so izvajale dejavnosti za varovanje okolja in s tem lastnega zdravja. Starše smo obveščali preko oglasnih desk in elektronske pošte smo starše osveščali o pomenu čistega okolja. Vzpodbujali smo jih preko igre Beli Zajček, da so zjutraj v vrtec z otroki prihajali peš, s kolesi, skiroji… Poudarek smo dali na število potnikov v prevoznih sredstvih. Kaj je bolje, veliko potnikov ali malo? Otroke smo tako spodbujali k samostojnemu razmišljanju o uporabi vozil in jih seznanili z onesnaževanjem okolja z izpušnimi plini. Pred vrtcem smo za en dan spremenili parkirišče v igrišče in ga uporabili za vožnjo s skiroji. Otroci so bili navdušeni nad tem, da ni bilo avtomobilov. Ugotovili smo, da če se peljemo skupaj z vlakom ali z avtobusom, manj onesnažujemo okolje.

Dejavnosti je bilo v celotnem vrtcu veliko, obeležili smo tudi različne dneve povezane z zdravjem:

 • Dan zdravja
 • Dan slovenske hrane
 • Dan zemlje
 • Svetovni dan spanja
 • Svetovni dan športa
 • Dan sonca
 • »Znanost o skrbi«
Dostopnost