Metuljčki

METULJI

Vzgojiteljica: ANDREJA ŠKULJ, mag. prof. pred. vzg.

Pom. vzgojiteljice: EMA NOSE, vzg.

Starost: 1-2 leti

Število otrok: 14 (6 deklic, 8 dečkov)

S prvimi samostojnimi koraki in besedami preko igre in raziskovanja spoznavamo sebe, drug drugega in bližnjo okolico, pridobivamo različne izkušnje, skrbimo za zdrav življenjski slog ter razvijamo samostojnost na različnih področjih, pozitivno samopodobo, samozavest, pozitiven odnos do stvari in socialne kompetence.

Z bogatim, urejenim, varnim in spodbudnim učnim okoljem, ki nam ga ponuja igralnica in narava okoli nas skušamo spoznavati vse, kar nas obdaja in bogati. Preko gibanja in vsakodnevnih gibalnih izzivov v igralnici in zunaj nje doživljamo svet okoli sebe ter se prepuščamo biti otrok, ki se uči preko igre s posnemanjem, vključevanjem, raziskovanjem in opazovanjem.

Vzgojno-izobraževalno delo v oddelku temelji na vključevanju Fit centraliziranih strokovnih vsebin in aktivnosti, eko vzgoje za eko življenje in metodologije Korak za korakom, preko katerih skušamo vplivati na zdrav razvoj otrok in razvijati močna področja vsakega posameznika.

Dostopnost