Glasilo vrtca

Urednica: Andreja Škulj

Uredniški odbor: vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic oddelkov

Izdaja glasila RINGARAJČEK – ob 30. obletnici Vrtca Ringaraja :  oktober 2023

 

Poverjenik za tisk: Petra Usenik

Dostopnost