Glasilo vrtca

GLASILO VRTCA RINGARAJA

 

Urednica: Andreja Škulj

Uredniški odbor: vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic oddelkov

Izdaja glasila RINGARAJČEK – ob 30. obletnici Vrtca Ringaraja: maj 2024

 

Poverjenik za tisk: Petra Usenik

 

Dostopnost