Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SEZNAM ČLANOV SVETA STARŠEV 2020/21

METULJIMAJA PERHAJmaja.arko89@gmail.com
SOVICEMATEJA KOTNIKmateja.kotnik89@gmail.com
MEDVEDKISUZANA MAROLTsuzana.marolt33@gmail.com
MIŠKEGREGOR BLATNIKgregor.blatnik88@gmail.com
RAČKEURŠKA TAVŽELJurskatavzelj@gmail.com
PIKAPOLONICEDAMJANA VIDMARdamjana.vidmar@gmail.com
ŽABICEALEŠ STRNADstrnad.ales@gmail.com
ZAJČKILUKA GLAVIČluka.glavic@gmail.com
POLŽKITEJA RAJARteja.rajar@gmail.com
Dostopnost