EKO VRTEC

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 – priloga – ekokoordinatorica Andreja Škulj

7 korakov je postopek dela posamezne ustanove, da pridobi zeleno zastavo (kot priznanje oziroma znak, da spada v mednarodni program Ekošola).

 1. EKOODBOR:
 • vzpostavitev (na začetku),
 • po vzpostavitvi: delovanje in redna srečanja celotnega ekoodbora.
 1. OKOLJSKI PREGLED/OCENA OKOLJSKEGA VPLIVA ŠOLE:

10 področij: ravnanje z odpadki, energija, zdravje in dobro počutje, biotska raznovrstnost, voda, trajnostna mobilnost, okolica šole, ohranjanje našega sveta, podnebne spremembe, hrana.

OKOLJSKI PREGLED ŠIFRANT

 1. EKO AKCIJSKI NAČRT:
 • jedro dela za šolsko leto;
 • določanje dejavnosti;
 • obvezna področja: voda energija, odpadki;
 • dodatni projekti: najmanj trije (razpisani ali po izbiri).

Izpolniti: – EKO AKCIJSKI NAČRT

 1. NADZOR IN OCENJEVANJE:
 • spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev;
 • obisk regijskega koordinatorja.
 1. KURIKULUM – DELO PO UČNEM NAČRTU:
 • vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt.
 1. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE:
 • v šoli, ustanovi;
 • v lokalni oziroma širši skupnosti.
 1. EKOLISTINA
 • izjava o ekoposlanstvu;
 • obliko ekolistine izbere ustanova sama.

ZELENA ZASTAVA

(Z OPRAVLJENIMI 7 KORAKI POSTANE USTANOVA EKOŠOLA IN PRIDOBI ZELENO ZASTAVO.)

 

Dostopnost