Dragi učenci, spoštovani starši!

Pred nami je novo šolsko leto. Ker imamo sestanek z ministrstvom jutri, naj vam v tem trenutku podam le nekaj osnovnih informacij:

 • Vabila za učence prvošolce za prvi šolski dan smo danes oddali na pošto. V kuverti je tudi potrdilo o šolanju, s katerim starši pri delodajalcu lahko uveljavljate dopust za svojega prvošolca.  Skupaj s starši in učiteljicami se srečamo v petek, 1. 9. 2023, ob 8.00 v dvorani Jakličevega doma. Po krajši prireditvi gredo vsi prvošolci v šolo na Vidmu. S starši bodo imele razredničarke krajši informativni sestanek. Prvošolci prvi dan ne nosite torbic v šolo. Tudi delovne zvezke dobite v šoli v naslednjih dneh.
 • Učenci vseh ostalih razredov boste pri razrednih urah prvi šolski dan dobili učbenike iz učbeniškega sklada, učenci prve triade pa tudi delovne zvezke.
 • Učenci od 2. do 5. razreda prvi šolski dan prinesite s sabo copate, ključe od omaric, zvezke in delovne zvezke (4., 5. razred) ter šolske potrebščine.
 • Učenci od 6. do 9. razreda imejte s sabo pisala, copate, ključe od omaric in zvezek.
 • Pouk se bo prvi šolski dan začel na Vidmu ob 8.25, v Kompoljah ob 8.30 in v Strugah ob 7.45. Povsod bomo pouk ta dan končali po peti šolski uri. V naslednjih dneh pa bo pouk potekal po urniku.
 • Vozni red za vozače se ni bistveno spremenil in bo na spletni strani šole v začetku prihodnjega tedna.
 • Učenci prvega razreda vstopate skozi vhod za prvošolce, vsi ostali učenci pa skozi vhod garderoba učenci.
 • Vsi učenci greste do svojih omaric, kamor odložite obutev in ostalo garderobo. Nato greste v matične učilnice. Učenci drugega razreda dobite prvi šolski dan ključe od garderobnih omaric.
 • Učenci vozači pridite z zadnjim prevozom, ki še omogoča pravočasen začetek pouka. Učenci kolesarji in pešci pa lahko pridete v šolo največ deset minut pred začetkom pouka.
 • Zelo pomembna sta umivanje rok in prezračevanje učilnic.
 • Starši učencev jutranjega varstva in prvega razreda PB lahko pripeljete svojega otroka do učilnice v pritličju.
 • Za učence v PB od drugega do petega razreda je prevzem otrok enak kot v preteklem šolskem letu.

Spoštovani starši in učenci,

med poletnimi počitnicami smo dokončno uredili povezovalni hodnik med šolo in športno dvorano. Učenci boste uporabljali ta hodnik le ob prisotnosti učiteljev.

Za varnost na naših poteh bodo ob začetku šolskega leta skrbeli tudi člani ZŠAM. Občina se trudi, da bi izboljšali varnost na naših poteh. Zato so organizirani prevozi tudi za učence iz vasi, ki so oddaljene od šole manj kot 4 km. Seveda pa se ne more vsakega učenca takoj, ko konča pouk, odpeljati v določeno vas. Zato bomo za učence vozače iz Zagorice, Podpeči, Vodic in Hočevja po končani peti šolski uri organizirali varstvo vozačev v šolskih prostorih.

Spoštovani, prepričan sem, da bodo v letu, v katerega vstopamo, spremembe stalnica našega vzgojno-izobraževalnega procesa. Vsi bomo potrebovali veliko mero strpnosti ter sodelovanja ob upoštevanju navodil, da bomo uspešno pripeljali šolsko leto do počitnic.

Vse dobro!

Ivan Grandovec, ravnatelj

Dostopnost