V vrtcu Ringaraja izvajamo program v jasličnih oddelkih in v oddelkih od 3. do 6. leta starosti.

Na osnovi prijav ter v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za vrtce, oblikujemo oddelke.

Vsi sprejeti otroci bodo  vpisani v vrtec z dnem  1. 9. 2022. Ker bodo nekateri malčki primerni za vstop v jaslični oddelek šele v zimskih mesecih 2022/23, naj omenim, da je prav, da so vpisani že s 1. 9. 2022, ker  si  le na tak način  zagotovijo mesto v oddelku.

POSTOPEK VPISA:

Starši vlogo ustrezno izpolnijo in vrnejo v tajništvo do 31. 3. 2022.

  • Če je  prijav več,  kot je prostih mest, mora Komisija za vpis otrok v vrtec sklepati o otrocih, ki  bodo sprejeti v vrtec.
  • Po sprejemu v vrtec prejmejo starši obvestilo  o sprejemu in povabilo k vpisu. Pred vstopom v vrtec morajo starši pridobiti  zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, o cepljenju, o morebitnih dietah in otrokovih posebnostih.
  • Ko starši pridobijo pozitivno mnenje zdravnika, je otrok dokončno sprejet v vrtec. Vzgojiteljica sprejme otroka v varstvo, ko starši vzgojiteljici dostavijo zdravniško potrdilo.
  • Starši, takoj po sprejemu obvestila o sprejemu otroka v vrtec, oddajo na  CSD Grosuplje vlogo za znižanje plačila oskrbnine v vrtcu.
  • Staršem, ki ste oddali Prošnjo za sprejem otroka v vrtec po 1. 4. 2021, ni potrebno ponovno oddati prošnje.

VSE STARŠE, KI NAMERAVATE VPISATI SVOJEGA OTROKA V VRTEC, PROSIM,  DA TO STORITE ODGOVORNO.  V PRETEKLIH LETIH  SMO KAR NEKAJ OTROK SPREJELI V VRTEC, JIH RAZPOREDILI V ODDELKE, DODATNO ZAPOSLILI DELAVKO,  NATO PA SO JIH STARŠI ODJAVILI.

Lepo  pozdravljeni                                                                            Ravnatelj: Ivan Grandovec

Dostopnost